Kontrakt

Detta är exempel på olika kontrakt. Kontrakten ser lite annorlunda ut men skrivs vanligtivs mellan eleven, vårdnadshavare/annan vuxen part och skolan/fritidsverksamheten.

 

Här är olika nedladdningsbara kontrakt i PDF-format: 
Sponsorbrev

Ett sponsorbrev som detta kan användas för att kontakta butiker eller andra potentiella sponsorer för exempelvis rabatter och tävlingspriser.

Klicka här för att ladda ner

Föräldrabrev

Ett föräldrarbrev är till för att informera om skolan/verksamhetens drogförebyggande arbete. Det kan vara ett bra sätt att involvera vårdnadshavarna i arbetet.

IQ Tonårsparlören: Hur pratar man om alkohol?

Med vissa tonåringar är det lätt att prata om allt. Somliga muttrar bara något ohörbart och stänger in sig på rummet så fort man öppnar munnen. Alla föräldrar är förresten inte likadana heller. Men det finns ett tydligt samband som gäller alla barn oavsett hur man är.

Läs mer

Videoklipp

Information i videoformat är ett annat vertyg att använda sig av. Faktum är att de flesta människor faktiskt har lättare för att tolka visuell information (bild och video) än textbaserad information.

Här hittar du videoklipp om tobak, alkohol och andra droger.

RIKSFÖRBUNDET KONTRAKTSMETODEN

Riksförbundet Kontraktsmetoden arbetar för att ungdomar ska ges en möjlighet att göra smarta val som att välja bort tobak, alkohol och andra droger. Vi arbetar också för att få ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut.