Om kontraktet

Hur fungerar kontraktet: Kontrakt om drogfrihet tecknas mellan en ungdom och en vuxen partner. Ungdomen lovar att fram till skolavslutningen i nian vara drogfri och med detta menas cigaretter, snus, tuggtobak, vattenpipa, e-cigaretter, alkohol och andra droger. Som ungdom får man i utbyte mot löftet om att vara drogfri, förutom en fortsatt god hälsa, förmåner som gör att de kan ta del av rabatter och delta i utlottningar. 

Kontraktsmetoden är en evidensbaserad metod som utvärderats av Örebro universitet.

Genom belöning i form av olika förmåner uppmuntras unga att skriva under ett kontrakt och följa det. Man avgör lokalt vilka årskurser man ska ha som målgrupp. Tobak är minimikravet vid kontraktskrivning och finns som bas i varje kontrakt. Med tobak avses all form av tobak såsom cigaretter, snus, vattenpipa, e-cigaretter samt produkter som har till avsikt att locka till framtida droganvändning. Vårdnadshavare involveras och är med för att stötta.

I utbyte mot att skriva under kontraktet får eleven ett medlemskort, med förmåner som verksamhetsledaren/-gruppen ordnar. Förmånerna kan se olika ut, allt från ekonomiska medel till att man anordnar aktiviteter, lotterier eller rabatter i någon butik, badhus eller liknande.